حدود قیمت: از تا

مقایسه املاک

شبکه املاک یک

اجاره روزانه منزل دربست در تبریز فلکه خیام کد – ۲۷۰۵

 • 500,000 ریال/تومان
 • 2 خواب
 • 1 سرویس
 • 100 m²

اجاره روزانه آپارتمان مبله در شیخ الرییس تبریز کد-۲۷۰۱

 • 550,000 ریال/تومان
 • 3 خواب
 • 1 سرویس
 • 120 m²

اجاره آپارتمان مبله در رشدیه تبریز کد-۲۷۰۲

 • 350,000 ریال/تومان
 • 3 خواب
 • 1 سرویس
 • 120 m²

اجاره منزل مبله در شهرک باغمیشه تبریز کد – ۲۷۰۷

 • 200,000 ریال/تومان
 • 1 خواب
 • 1 سرویس
 • 45 m²

اجاره آپارتمان مبله در تبریز باغمیشه کد – ۲۷۰۹

 • 200,000 ریال/تومان
 • 1 خواب
 • 80 m²

اجاره روزانه سوئیت ویلایی در باغمیشه نبریز کد-۲۷۰۳

 • 250,000 ریال/تومان
 • 2 خواب
 • 1 سرویس

شبکه املاک دو

اجاره روزانه منزل دربست در تبریز فلکه خیام کد – ۲۷۰۵

 • 500,000 ریال/تومان
 • 2 خواب
 • 1 سرویس
 • 100 m²

اجاره روزانه آپارتمان مبله در شیخ الرییس تبریز کد-۲۷۰۱

 • 550,000 ریال/تومان
 • 3 خواب
 • 1 سرویس
 • 120 m²

اجاره آپارتمان مبله در رشدیه تبریز کد-۲۷۰۲

 • 350,000 ریال/تومان
 • 3 خواب
 • 1 سرویس
 • 120 m²

اجاره منزل مبله در شهرک باغمیشه تبریز کد – ۲۷۰۷

 • 200,000 ریال/تومان
 • 1 خواب
 • 1 سرویس
 • 45 m²

اجاره آپارتمان مبله در تبریز باغمیشه کد – ۲۷۰۹

 • 200,000 ریال/تومان
 • 1 خواب
 • 80 m²

اجاره روزانه سوئیت ویلایی در باغمیشه نبریز کد-۲۷۰۳

 • 250,000 ریال/تومان
 • 2 خواب
 • 1 سرویس

شبکه املاک سه

اجاره روزانه منزل دربست در تبریز فلکه خیام کد – ۲۷۰۵

 • 500,000 ریال/تومان
 • 2 خواب
 • 1 سرویس
 • 100 m²

اجاره روزانه آپارتمان مبله در شیخ الرییس تبریز کد-۲۷۰۱

 • 550,000 ریال/تومان
 • 3 خواب
 • 1 سرویس
 • 120 m²

اجاره آپارتمان مبله در رشدیه تبریز کد-۲۷۰۲

 • 350,000 ریال/تومان
 • 3 خواب
 • 1 سرویس
 • 120 m²

اجاره منزل مبله در شهرک باغمیشه تبریز کد – ۲۷۰۷

 • 200,000 ریال/تومان
 • 1 خواب
 • 1 سرویس
 • 45 m²

اجاره آپارتمان مبله در تبریز باغمیشه کد – ۲۷۰۹

 • 200,000 ریال/تومان
 • 1 خواب
 • 80 m²

اجاره روزانه سوئیت ویلایی در باغمیشه نبریز کد-۲۷۰۳

 • 250,000 ریال/تومان
 • 2 خواب
 • 1 سرویس

اجاره آپارتمان مبله قیمت مناسب در تبریز کد-۲۷۱۱

 • 200,000 ریال/تومان
 • 1 خواب
 • 1 سرویس

شبکه املاک چهار

اجاره روزانه منزل دربست در تبریز فلکه خیام کد – ۲۷۰۵

 • 500,000 ریال/تومان
 • 2 خواب
 • 1 سرویس
 • 100 m²

اجاره روزانه آپارتمان مبله در شیخ الرییس تبریز کد-۲۷۰۱

 • 550,000 ریال/تومان
 • 3 خواب
 • 1 سرویس
 • 120 m²

اجاره آپارتمان مبله در رشدیه تبریز کد-۲۷۰۲

 • 350,000 ریال/تومان
 • 3 خواب
 • 1 سرویس
 • 120 m²

اجاره منزل مبله در شهرک باغمیشه تبریز کد – ۲۷۰۷

 • 200,000 ریال/تومان
 • 1 خواب
 • 1 سرویس
 • 45 m²