حدود قیمت: از تا

مقایسه املاک

شبکه املاک یک

کرایه روزانه سوئیت مبله مناسب کد-۲۷۰۸

 • 1234 m²

کرایه روزانه سوئیت در قلب تپنده تبریزکد-۲۷۰۷

 • 1234 m²

کرایه روزانه واحد تمام مبله در تبریزکد-۲۷۰۶

 • 2 خواب
 • 1 سرویس
 • 1234 m²

اجاره سوئیت مبله در قلب تپنده تبریز کندوان کد-۱۰۷۱

 • 150,000 ریال
 • 0 m²

اقامت در روستای صخره ای عجیب در کندوان کد-۱۰۷۰

 • 110,000 ریال
 • 1 خواب
 • 0 m²

اجاره روزانه منزل دربست در تبریز فلکه خیام کد – ۲۷۰۵

 • 200,000 ریال/تومان
 • 1 خواب
 • 1 سرویس
 • 75 m²

شبکه املاک دو

کرایه روزانه سوئیت مبله مناسب کد-۲۷۰۸

 • 1234 m²

کرایه روزانه سوئیت در قلب تپنده تبریزکد-۲۷۰۷

 • 1234 m²

کرایه روزانه واحد تمام مبله در تبریزکد-۲۷۰۶

 • 2 خواب
 • 1 سرویس
 • 1234 m²

اجاره سوئیت مبله در قلب تپنده تبریز کندوان کد-۱۰۷۱

 • 150,000 ریال
 • 0 m²

اقامت در روستای صخره ای عجیب در کندوان کد-۱۰۷۰

 • 110,000 ریال
 • 1 خواب
 • 0 m²

اجاره روزانه منزل دربست در تبریز فلکه خیام کد – ۲۷۰۵

 • 200,000 ریال/تومان
 • 1 خواب
 • 1 سرویس
 • 75 m²

شبکه املاک سه

کرایه روزانه سوئیت مبله مناسب کد-۲۷۰۸

 • 1234 m²

کرایه روزانه سوئیت در قلب تپنده تبریزکد-۲۷۰۷

 • 1234 m²

کرایه روزانه واحد تمام مبله در تبریزکد-۲۷۰۶

 • 2 خواب
 • 1 سرویس
 • 1234 m²

اجاره سوئیت مبله در قلب تپنده تبریز کندوان کد-۱۰۷۱

 • 150,000 ریال
 • 0 m²

اقامت در روستای صخره ای عجیب در کندوان کد-۱۰۷۰

 • 110,000 ریال
 • 1 خواب
 • 0 m²

اجاره روزانه منزل دربست در تبریز فلکه خیام کد – ۲۷۰۵

 • 200,000 ریال/تومان
 • 1 خواب
 • 1 سرویس
 • 75 m²

اجاره روزانه آپارتمان مبله در شیخ الرییس تبریز کد-۲۷۰۱

 • 550,000 ریال/تومان
 • 3 خواب
 • 1 سرویس
 • 120 m²

شبکه املاک چهار

کرایه روزانه سوئیت مبله مناسب کد-۲۷۰۸

 • 1234 m²

کرایه روزانه سوئیت در قلب تپنده تبریزکد-۲۷۰۷

 • 1234 m²

کرایه روزانه واحد تمام مبله در تبریزکد-۲۷۰۶

 • 2 خواب
 • 1 سرویس
 • 1234 m²

اجاره سوئیت مبله در قلب تپنده تبریز کندوان کد-۱۰۷۱

 • 150,000 ریال
 • 0 m²